Kandidaturu Radima Špačka do Senátu podpořila kromě 1024 voličů také řada osobností veřejného života i běžných občanů

Jan Urban
signatář Charty 77, spoluzakladatel a v prvních svobodných volbách v roce 1990 hlavní mluvčí Občanského fóra, nositel Ceny Ferdinanda Peroutky a několika mezinárodních cen za obranu lidských práv. Přednáší na americké New York University v Praze.

JUDr. Hana Marvanová
právnička a politička, někdejší poslankyně Parlamentu ČR a 1. náměstkyně ministra spravedlnosti

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, někdejší poslanec Parlamentu ČR

PhDr. Daniel Korte
překladatel, filolog, poslanec Parlamentu ČR

Mgr. Nina Nováková
pedagožka, poslankyně Parlamentu ČR

Dušan Kulka
poradce pro konkurenceschopnost a ekonomický rozvoj, někdejší poslanec Parlamentu ČR a starosta Přelouče

Mgr. Jan Kalvoda
právník, někdejší ministr spravedlnosti

Ing. Jiří Domlátil
předseda KAN

prof. Ing. Tomáš Macek, CSc.
přírodovědec, profesor VŠCHT

Ing. Helena Frankenbergerová
přírodovědkyně, někdejší radní Prahy 6

Václav Kovářík
občanský aktivista

PhDr. Michal Tryml
archeolog, někdejší radní Prahy 6

Ing. Marie Pragrová, CSc.
chemik, někdejší radní Prahy 6

Irena van Ruiten
ekonom, od roku 1970 v Nizozemí, překladatelka-rodilá mluvčí

Ing.arch. Alexander Holub
architekt, někdejší radní Prahy 6

Ing. Simona Šimáňová
vedoucí ekonomiky a provozu Dejvického divadla

Emil Adamec

Mgr.Jakub Kašpar
náměstek ředitele správy KRNAP

Ing. Karel Jech
ministerský rada

MVDr. Jiří Čížek
soukromý veterinární lékař

RNDr. Václav Šrámek
daňový poradce

Mgr. David Bárta
pedagog, technik

PhDr. Ivan Gabal
poslanec parlamentu

Jarmila Štogrová – Doležalová
historička umění

Josef Trlica
státní zaměstnanec, člen Koruny České

Zdeněk Svoboda
dělník, člen Koruny České

Josef Štogr
nezávislý konzultant

Ing. arch. Jan E. Bárta
architekt-památkář, podnikatel, předseda Spolku Radecký Praha, člen vedení Koruny české

Monika Le Fay
spisovatelka a režisérka, která Radima zná už od 80. let

Marcela Kristina Vrbská
maminka na mateřské

Otakar Frankenberger
OSVČ

Jan Mrzílek
ředitel NNO

Věra Sejhlová
instruktorka plavání kojenců a batolat

RNDr. Ivan Dvořák, CSc
spolumajitel inovační agentury, člen Pražské inovační rady a poradce DG Research and Innovation Evropské komise

MUDr. Kateřina Čihařová
Konsultant, Expert EK pro hodnocení vědecko-výzkumných projektů

Ing. Marie Katakalidisová
Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií

Olga Voldřichová
odborný referent CPPT UK

Anna Matoušková
ak. mal., Praha 6

RNDr. Petra Hedvičáková
biolog a běžný občan

Mgr. Ing. Josef Pejřimovský PhD.

Jiří Sýkora
vedoucí údržby a správy majetku

Patrik Vlček
sochař

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
biolog

Jan Zeno Dus
evangelický farář, signatář Charty 77

RNDr. Michal Lobkowicz
bývalý ministr obrany, dnes podnikatel

Tomáš Křivánek
bývalý politický vězeň, účastník odboje a odporu proti komunismu

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Ing. Eva Vorlíčková
ekonomka, bývalá radní hl. města Prahy